Huvudrubriker

Kommersiella objekt

GVI har stor erfarenhet av fastighetsvärdering avseende hyresfastigheter med kommersiella lokaler. Vi utför värderingar på både äldre och nyproducerade handelsfastigheter i form av handelsplatser, köpcenter och gallerior.

Hyresfastigheter

Hyresfastigheter inbegriper egentligen alla typer av "storhus". De flesta värderingar vi utför är på någon eller flera typer av hyresfastigheter. Här inryms i första hand bostadshyreshus och kontorsfastigheter. 

Industrifastigheter

En vanligt förekommande värdering av kommersiella fastigheter är industrifastigheter. Vi har specialkompetens gällande dessa typer av fastigheter då våra anställda har god byggnadsteknisk bakgrund.

Göteborgs Värderingsinstitut

Göteborgs VärderingsInstitut är ett konsultföretag som svarar mot höga servicekrav. Bolaget bildades 2002 genom att konsulter från Göteborgs Värderingsinstitut AB (1992) och från CBRE, tidigare Ljungquist Fastighetsvärderingar i Göteborg AB (1985) gick samman i ett konsultägt bolag. Vår specialitet är fastighetsekonomi.
Huvuddelen av vårt arbetsområde avser fastighetsvärderingar. Värderingarna utförs med anledning av belåning, exploatering, inlösen, intrång, tvister, överlåtelser m.m. Andra uppdragstyper är konsulter vid bostadsrättsombildningar, marknadsanalyser samt fastighetstaxeringsanalyser.
Digital byrå i Göteborg - Mild Media